Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5

Wybory Sołeckie 2013

Minimalizuj
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2013 Wójta Gminy Kościerzyna, wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Kościerzyna odbędą się w dniu 3 marca 2013 roku.

Wybory przeprowadzone zostaną w Sołectwach: Czarlina, Częstkowo, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gostomie, Grzybowo, Juszki, Kaliska, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Kościerzyna Wybudowanie, Loryniec, Łubiana, Małe Stawiska, Mały Klincz, Mały Podleś, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Puc, Rotembark, Sarnowy, Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Szarlota, Szenajda, Wąglikowice, Wdzydze, Wielki Klincz, Wielki Podleś, Wieprznica, Zielenin.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej ws. wybranych sołtysów i członków rad sołeckich.pdf

Protokoły głosowania z wyboru sołtysa:


Gostomie.pdf
Juszki.pdf
Kłobuczyno.pdf
Korne.pdf
Kościerska Huta.pdf
Łubiana.pdf
Mały Podleś.pdf
Nowa Wieś.pdf
Nowy Klincz.pdf
Nowy Podleś.pdf
Sarnowy.pdf
Skorzewo.pdf
Wielki Klincz.pdf
Wieprznica.pdf
Zielenin.pdf

Protokoły głosowania z wyboru członków Rady Sołeckiej:

rada sołecka Korne.pdf
rada sołecka Kościerska Huta.pdf
rada sołecka Kłobuczyno.pdf
rada sołecka Nowa Wieś.pdf
rada sołecka Nowy Klincz.pdfWybory przeprowadzone będą w godzinach od 9.00 do 15.00 w następujących lokalach wyborczych:


Miejscowość

Siedziba Komisji

Czarlina

Zespół Szkół w Wąglikowicach

Częstkowo

Sala wiejska w Częstkowie

Dębogóry

Szkoła Podstawowa w Niedamowie

Dobrogoszcz

Sala wiejska w Dobrogoszczu

Gostomie

Szkoła Podstawowa w Gostomiu

Grzybowo

Sala wiejska w Grzybowie

Juszki

Sala wiejska w Juszkach

Kaliska

Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Kłobuczyno

Sala wiejska w Kłobuczynie

Korne

Szkoła Podstawowa w Kornem

Kościerska Huta

Sala wiejska w Kościerskiej Hucie

Kościerzyna Wybudowanie

Zespół Szkół w Skorzewie

Loryniec

Zespół Szkół w Wąglikowicach

Łubiana

Zespół Kształcenia w Łubianie

Małe Stawiska

Mieszkanie p. Wł. Kuczkowskiego – Małe Stawiska

Mały Klincz

Sala wiejska w Małym Klinczu

Mały Podleś

Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu

Niedamowo

Szkoła Podstawowa w Niedamowie

Nowa Kiszewa

Sala wiejska w Nowej Kiszewie

Nowa Wieś

Sala wiejska w Nowej Wsi

Nowy Klincz

Szkoła Podstawowa w Nowym Klinczu

Nowy Podleś

Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu

Puc

Sala wiejska w Pucu

Rotembark

Sala wiejska w Rotembarku

Sarnowy

Sala wiejska w Sarnowach

Skorzewo

Zespół Szkół w Skorzewie

Stawiska

Sala wiejska w Stawiskach

Sycowa Huta

Mieszkanie p. T. Szczypiora – Sycowa Huta

Szarlota

Kompleks Wypoczynkowy „Szarlota”

Szenajda

Sala bankietowa p. Mrowińskich

Wąglikowice

Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wdzydze

Sala wiejska we Wdzydzach

Wielki Klincz

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu

Wielki Podleś

Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu

Wieprznica

Młyn – kaplica (u p. Czapiewskich)

Zielenin

Sala wiejska w BędominkuDni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy:

Data

Rodzaj czynności

Do 1 lutego 2013 r.

Podanie do wiadomości wyborców terminów i miejsc wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz godzin funkcjonowania lokali wyborczych

Do 9 lutego 2013 r.

Powołanie przez Wójta Gminy Kościerzyna:

a) Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich

b) Sołeckich Komisji Wyborczych

Od 11 do 15 lutego 2013 r.

Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich

UWAGA:

  • Zgłoszenie następuje wyłącznie na druku urzędowym.
  • Zgłoszenie musi zawierać: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
  • W przypadku zgłoszenia kandydatury na Sołtysa zgłoszenie musi zawierać podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze.
  • W przypadku zgłoszenia kandydatury na członków Rady Sołeckiej zgłoszenie musi zawierać podpisy co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

Do 22 lutego 2013 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Od 15 do 22 lutego 2013 r.

Wyłożenie w Urzędzie Gminy Kościerzyna spisu wyborców uprawnionych do głosowania

3 marca 2013 r.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach:

Czarlina, Częstkowo, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gostomie, Grzybowo, Juszki, Kaliska, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Kościerzyna Wybudowanie, Loryniec, Łubiana, Małe Stawiska, Mały Klincz, Mały Podleś, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Puc, Rotembark, Sarnowy, Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Szarlota, Szenajda, Wąglikowice, Wdzydze, Wielki Klincz, Wielki Podleś, Wieprznica, Zielenin

Do 24 marca 2013 r.

Ogłoszenie wyników wyborów

Copyright © www.c-state.pl